MNS ISO/TR 211 : 2006

Эфирийн тос. Шошголох ба тэмдэглэгээ хийх

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь савласан эфирийн тосны шошго ба тэмдэглэгээнд агуулах мэдээллийг тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2006-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-01-15
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт