MNS ISO 4740 : 2009

Зэс ба Зэсийн хайлш – Цайрын агуулгыг тодорхойлох атом шингээлтийн дөлийн спектрометрийн арга

Хамрах хүрээ

Зэс ба Зэсийн хайлш – Цайрын агуулгыг тодорхойлох атом шингээлтийн дөлийн спектрометрийн арга

Баталсан огноо: 2009-12-24 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-01-01
Ангилал: | 77.120.30 Зэс ба зэсийн хайлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт