MNS GOST 52522 : 2010

Хүнсний зориулалттай түүхий эдээс гарган авсан этилийн спирт, архи, ликёрын төрлийн бүтээгдэхүүнд мэдрэхүйн шинжилгээ хийх арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хүнсний зориулалтын түүхий эдээс гаргаж авсан түүхий спирт, давхар нэрж гарган авсан цэвэршүүлсэн спирт, 95 %-ийн хүнсний зориулалтын этилийн спирт, архи, өвөрмөц архи болон ликѐрын төрлийн бүтээгдэхүүн (ликѐр, хандмал архи, бальзам, коктейль, пунш, жин болон бусад)-д хамаарах бөгөөд тэдгээрийн мэдрэхүйн шинжилгээ хийх аргыг тогтооно

Баталсан огноо: 2010-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2010-12-02
Ангилал: | 67.240 Мэдрэхүйн шинжилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт