MNS ISO/TR 210 : 2006

Эфирийн тос. Савлах ба хадгалах

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь зориулалтын дагуу савласан эфирийн тосны чанарыг алдагдуулахгүйгээр хадгалахад хамаарна. Эфирийн тосонд хэрэглээнээс хамааруулан үндэсний болон олон улсын стандартын шаардлага хангасан савыг хэрэглэнэ. Энэхүү баримт бичигт эфирийн тос агуулсан савны шинж чанар, хадгалах нөхцөлтэй холбоотой ерөнхий дүрмийг тусгав Эфирийн тосыг дараах зориулалтаар хэрэглэж болно. Үүнд: - хүнс; - эм; - үнэртэн, гоо сайхан; - магадлагаа, сорилт; - үйлдвэрийн түүхий эд.

Баталсан огноо: 2006-12-21 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-01-15
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт