MNS 6407 : 2013

Халдваргүйжүүлэлтийн явуулын байранд тавих техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь мал, амьтны гоц халдварт өвчний үед ажиллах салбар хоорондын шуурхай бүлгийн удирдлагын, эмнэлэгийн үзлэгийн, ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх явуулын байранд тавих ерөнхий шаардлагад хамаарна.

Баталсан огноо: 2013-11-13 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2014-01-01
Ангилал: | 11.080.01 Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн нийтлэг асуудал | 11.080.99 Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хамаарах бусад стандарт | 65.040.10 Малын байгууламж, угсралт, тоног төхөөрөмж | 91.040.99 Бусад зориулалтын барилга |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт