MNS ISO 197-5 : 2006

Зэс ба зэсийн хайлш – Нэр томьёо, тодорхойлолт. 5-р хэсэг: Боловсруулах болон илчийн аргууд

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг даралтаар боловсруулаагүй зэс, зэсийн хайлшийн нэр томъёо, тодорхойлолтыг тогтооход хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2006-04-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-05-15
Ангилал: | 01.040.77 Металлурги (Тайлбар толь) | 77.120.30 Зэс ба зэсийн хайлш | 77.150 Өнгөт металлан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт