MNS 6398 : 2020

Хялгасыг ялгасан хонины ноосны ноолуур. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь анхан шатны боловсруулалт хийсэн хонины бүдүүн, бүдүүвтэр ноосноос үйлдвэрийн аргаар угааж, хялгасыг ялгах технологиор боловсруулсан ноосон ширхэгтийн үзүүлэлт, шаардлагыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2020-10-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-10-27
Ангилал: | 65.130 Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт