MNS ISO 197-2 : 2006

Зэс ба зэсийн хайлш. Нэр томьёо, тодорхойлолт. 2-р хэсэг: Даралтаар боловсруулаагүй бүтээгдэхүүн

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг даралтаар боловсруулаагүй зэс, зэсийн хайлшийн нэр томъёо, тодорхойлолтыг тогтооход хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2006-04-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-05-15
Ангилал: | 01.040.77 Металлурги (Тайлбар толь) | 77.120.30 Зэс ба зэсийн хайлш | 77.150.30 Зэс бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт