MNS 3907 : 1986

Спирт денатурат

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь спирт денатуратыг үйлдвэрлэх, түүний түүхий эд спиртийг хүлээн авах, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1986-05-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1986-07-01
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт