MNS AASHTO M 208 : 2003

Катион идэвхт битумын эмульсийн техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү техникийн шаардлага нь хучилтанд хэрэглэх 6 төрлийн катион идэвхт битумын эмульсэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2003-11-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-12-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт