MNS AASHTO M 180 : 2004

Авто замын долгионт төмөр хайс. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

1.1 Энэхүү стандарт нь автозамд долгиолсон төмөр хавтанг хайсийг үйлдвэрлэх болгон хэрэглэхэд хамаарна. 1.2 Си системийн нэгжээр илэрхийлсэн утгуудыг стандарт нэгж гэж үзнэ.

Баталсан огноо: 2004-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт