MNS ISO 196 : 2006

Даралтаар боловсруулсан зэс, зэсийн хайлш - Үлдэгдэл хүчдэлийг шалгах – Мөнгөн ус (I)-ны нитратын туршилт

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар даралтаар боловсруулсан зэс, зэсийн хайлш үлдэгдэл (дотоод) хүчдэлтэй эсэхийг мөнгөн усны (I) нитрат хэрэглэж шалгах аргыг тогтооно. Даралтаар боловсруулсан зэс, зэсийн хайлш үлдэгдэл (дотоод) хүчдэлтэй бол амархан исэлдэж, цав гарч эвдэрнэ.

Баталсан огноо: 2006-04-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-05-15
Ангилал: | 77.120.30 Зэс ба зэсийн хайлш |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт