MNS ISO 4321 : 1997

УГААЛГЫН НУНТАГ Идэвхтэй хүчилтөрөгчийг титриметрийн аргаар тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандарт нь угаалгын нунтагт идэвхтэй хүчилтөрөгч тодорхойлох аргад хамаарна. Энэ арга нь хэт хүчлүүдийн давс, тухайлбал, натрийн перборатыг тодорхойлоход ашиглагдана. Хэт хүчлүүдийн давсны зэрэгцээ, шинжилгээг гүйцэтгэж буй нөхцөлд пермангантуудтай урвалд ордог бодисууд агуулсан угаалгын нунтгийн шинжилгээнд энэ аргыг хэрэглэх боломжгүй. Энэ арга нь этилендинитрилтетрацууны хүчил (ЭДТА) буюу хелат нэгдлүүд үүсгэдэг бусад бодисын агуулга 1%оос ихгүй байх нөхцөлд ашиглагдах боломжтой.

Баталсан огноо: 1997-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-01-01
Ангилал: | 71.100.40 Гадаргуугийн идэвхт бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт