MNS AASHTO M 176 : 2005

Сүвэрхэг бетонон хоолой. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

1.1 Энэхүү үзүүлэлт нь газар доогуур тавигдах инженерийн шугамын зориулалт бүхий сүвэрхэг бетонон хоолойн үзүүлэлтүүдэд хамаарна. 1.2 Си-системийн үзүүлэлтүүд ашиглагдана.

Баталсан огноо: 2005-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт