MNS ISO 4313 : 1997

Угаалгын нунтаг Фосфор (V)-ын оксидын ерөнхий агуулгыг хинолин-фосформолибдат ашиглан тодорхойлох гравиметрийн арга

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэхүү стандарт нь угаалгын нунтаг дахь фосфор (Y) ын оксидын ерөнхий агуулгыг тодорхойлох гравиметрийн аргад хамаарна.

Баталсан огноо: 1997-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-01-01
Ангилал: | 71.040.40 Химийн шинжилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт