MNS ISO 157 : 2001

Нүүрс - Хүхрийн хэлбэрийг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандартаар лигнит ба хүрэн нүүрсний сульфатын ба колчеданий хүхрийн агууламжийг тодорхойлж, органик хүхрийн хэмжээг тооцоолох аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2001-10-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-12-01
Ангилал: | 73.040 Нүүрс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт