MNS AASHTO M 175 : 2005

Нүхтэй төмөрбетон хоолой. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ техникийн шаардлага нь хөрсний усыг шүүрүүлж, зайлуулах зориулалттай нүхтэй төмөрбетонон хоолойг үйлдвэрлэх, ангилах, турших, шалгаж хүлээн авахад хамаарна.

Баталсан огноо: 2005-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-01-01
Ангилал: | 93.080.20 Авто замын байгууламжийн материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт