MNS 3876 : 1986

Улаан улааганын жимс /улаалзгана/

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь манай оронд зэрлэг ургадаг сэрдэгийн овог /Saxifragaceae/-т хамаарах улаан улаагана /Ribes rubrum/-ын жимсийг эм, хүнсний түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, хатаах, савлах, шалгаж хүлээн авах, шогшиголох , хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1986-01-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1986-04-01
Ангилал: | 11.120.30 Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт