MNS 3735 : 1984

Барилгын зураг төслийн барим12 м-ийн алслалтай, параллель бүстэй төмөр бетон дам нуруу

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь барилга байгууламжийн 12 м-ийн алслалтай хучлагын шувуу нуруунд зориулсан хөвчилсөн ба хөвчлөөгүй арматуртай төмөр бетон дам нурууг үйлдвэрлэх, хүлээн авах, хадгалах тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1984-01-01 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1985-07-01
Ангилал: | 91.100.30 Бетон ба бетон бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт