MNS ISO 4112 : 2005

Залаат болон буурцагт үр тариа-Задгай хадгалж буй тарианы температурыг хэмжих заавар

Хамрах хүрээ

Энэхүү зааврыг их хэмжээний үр тарианы температурыг силос болон бусад хэлбэрээр задгай хадгалах үед хэмжихэд ашиглана.

Баталсан огноо: 2005-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-01-01
Ангилал: | 67.060 Тариа буудай, буурцаг, тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт