MNS ISO 4074-3 : 2001

Резинэн бэлгэвч 3-р хэсэг: Өргөнийг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

ISO 4074-ын энэхүү хэсэгт резинэн бэлгэвчийн өргөнийг тодорхойлох аргыг оруулсан.

Баталсан огноо: 2001-03-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-04-01
Ангилал: | 11.200 Төрөхийн хяналт. Жирэмслэлтээс хамгаалах механик арга |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт