MNS ISO 4074-1 : 2001

Резинэн бэлгэвч 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

ISO 4074-1-ын энэхүү хэсэгт нийлмэл бүтэцтэй байгалийн резинээр хийсэн, жирэмслэлтээс болон бэлгийн замын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хийсэн эрэгтэй хүний бэлгэвчинд тавих шаардлагыг тогтооно. ISO 4074-1-ийн энэхүү хэсэгт бэлгэвчний сунамхай чанарт тавих шаардлагыг заагаагүй. Сунамхай чанарыг тодорхойлох сорилтын аргыг ISO 4074-9-т тусгасан болно. ТАЙЛБАР 1: Бэлгэвч нь олон тоогоор үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн. Иймээс бэлгэвч бүрийн хооронд зарим ялгаа гарах ба бэлгэвчний үйлдвэрлэлийн явцад бага хэмжээний гологдол үүсч болон юм. Бэлгэвчний чанарыг баталгаажуулах, ISO 4074-1-ийн энэхүү хэсэгт үйлдвэрлэсэн бэлгэвчний парт (хэсэг) шаардлага хангаж байгаа эсэхэд үнэлгээ өгөх туршилтын төлөвлөгөө боловсруулах тухай мэдээллийг А хавсралтаас үз.

Баталсан огноо: 2001-03-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-04-01
Ангилал: | 11.200 Төрөхийн хяналт. Жирэмслэлтээс хамгаалах механик арга |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт