MNS 5161-2 : 2002

Ахуйн шавьж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэлт. Хоёрдугаар хэсэг. Үйлдвэрлэл

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь ахуйн шавьж, мэрэгч устгах, халдваргүйжүүлэх зориулалтаар химийн хор бодис, өгөөшийг бэлтгэж найруулахад хамаарна.

Баталсан огноо: 2002-08-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-09-01
Ангилал: | 71.100.35 Үйлдвэрийн ба ахуйн халдваргүйжүүлэх химийн бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт