MNS 5160 : 2020

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Үс засах үйлчилгээнд тавих шаардлага.

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартаар үс засах үйлчилгээ эрхлэгч байгууллага ба мэргэжилтэй ажилтанд тавих шаардлагуудыг тогтооно. Энэхүү стандарт нь хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээний салбарын нэгэн чиглэл болох хүний толгойн үс, сахал засах үйлчилгээ эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамаарна. Үс засах үйлчилгээний асуудлыг нэгдсэн тогтолцооны журмаар дотооддоо шийдсэн цэргийн анги нэгтгэл, асрамжийн газар зэрэг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд энэхүү стандартын холбогдох шаардлагууд хамаарна.

Баталсан огноо: 2020-07-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-07-27
Ангилал: | 03.080.20 Компанид зориулсан үйлчилгээ |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт