MNS 6391 : 2013

Адууны махан уламжлалт бүтээгдэхүүн. Каз, карта, чужук, жал, жая. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь адууны махан уламжлалт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2013-06-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-07-05
Ангилал: | 67.120.10 Мах, махан бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт