MNS 4461 : 1997

Молдав шимэлдэгний эфирийн тос.

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт эфирийн тостой ургамлын түүхий эд, бүтээгдэхүүний усны уураар нэрсэн эфирийн тосны гарц, физик химийн шинж чанарыг шалгаж, хүлээн авах, хаяглах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 1997-04-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1997-05-01
Ангилал: | 71.100.60 Байгалийн тос |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт