MNS 5124 : 2002

ХАА-н бүтээгдэхүүн. Үр тариа, түүнээс гаралтай тэжээлд харга (claviceps purpurea) тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар үр тариа түүнээс гаралтай малын тэжээлд харга (claviceps purpurea)-ын тоон ба чанарын аргыг тогтооно, тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2002-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-06-01
Ангилал: | 65.120 Амьтны тэжээл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт