MNS GOST 5457 : 2008

Техникийн зориулалтаар хэрэглэх уусмал ба хийн ацетилен. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь суурин үүсгүүрт карбид кальциас гаргаж авсан техникийн ацетиленд хамаарна. А маркийн техникийн уусмал ацетиленийг гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмжийг бэлтгэхэд, Б маркийн болон хийн ацетиленийг металлыг хийн дөлөөр боловсруулахад шатаасан хий болгон ашиглахад хэрэглэнэ. Техникийн ацетиленийг хийн болон уусмал хэлбэрээр үйлдвэрлэдэг. Уусгасан ацетилен нь даралттай баллон саванд жигд ууссан ацетилен юм. Хийн ацетилен нь 0 0С-ийн температурт, 101,3 кПа (760 мм мөнгөн усны багана) даралтад 1,173 кг/м3 нягттай өнгөгүй хий юм. Томьёо – С2Н2, Молекул жин - 26,038.

Баталсан огноо: 2008-12-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-02-15
Ангилал: | 71.080.10 Алифатик нүүрс устөрөгч |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт