MNS 5122 : 2013

Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг таксийн үйлчилгээ эрхлэх аж ахуйн нэгж, байгууллага, таксийн жолооч, хэрэглэгч байгууллага, иргэн дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2013-09-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-11-01
Ангилал: | 43.020 Авто замын тээврийн хэрэгслийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт