MNS 6386 : 2013

Артерийн гипертензи, чихрийн шижингийн эмнэлзүйн гардан үйлдэл

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг Монгол Улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй ерөнхий болон нарийн мэргэжлийн эмч, эмнэлгийн ажилтан нар үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана.

Баталсан огноо: 2013-05-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-06-18
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт