MNS 6385 : 2013

Эмчлүүлэгчийн цагаан мөгөөрсөн хоолойд тавьсан гуурсыг цэвэрлэх арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад ажиллаж буй эмнэлгийн сувилахуйн мэргэжилтнүүд эмчилгээний үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2013-05-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-06-18
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт