MNS GOST 901 : 2008

Бакелитийн лак. Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

-

Баталсан огноо: 2008-10-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2009-02-01
Ангилал: | 87.040 Будаг ба лак |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт