MNS 5121 : 2002

Цутгамал бетон, төмөрбетон бүтээцийн задалж шилжүүлдэг хашмал. Техникийн шаардлага.

Хамрах хүрээ

Өргөн хэрэглээний зориулалттай 50 кг-аас ихгүй масстай жижиг бамбай, болон тулаас бэхэлгээний элементүүдээс бүрдсэн задалж шилжүүлдэг хашмалд хамаарна.

Баталсан огноо: 2002-03-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-05-01
Ангилал: | 91.100 Барилгын материал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт