MNS ISO 3961 : 1999

Амьтан, ургамлын гаралтай өөх, тос Иодын хэмжээг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар амьтан, у ргамлын гаралтай өөх, тосны иодын хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 1999-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-11-01
Ангилал: | 67.200.10 Амьтан, ургамлын гаралтай өөх, тос |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт