MNS ISO 128-24 : 2004

Техникийн зураг - Дүрслэлийн ерөнхий зарчим 24-р хэсэг: Механик инженерийн зурагт хэрэглэх шугам.

Хамрах хүрээ

Механик инженерийн зургийн шугамын төрөл хэлбэрийн талаархи болон ерөнхий дүрэм болон үндсэн журмыг ISO 128-ын стандартаар тус тусад нь тодорхойлж заасан байна.

Баталсан огноо: 2004-05-27 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2004-09-01
Ангилал: | 01.100.20 Механик байгууламжийн зураг |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт