MNS 6384-2 : 2013

Зүрхний төрөлхийн гажиг. Тосгуур хоорондын таславчийн цоорхой. Оношилгоо, мэс заслын эмчилгээ

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол улсын эрүүл мэндийн тухай хуулийн хүрээнд судасны мэс заслын чиглэлээр тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй өмчийн бүх төрлийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа эмч мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2013-05-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-06-18
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт