MNS 6957 : 2021

Хар суль ба сулхирын болсон гурил. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хар суль ба сулхирын гурил үйлдвэрлэх, савлах, шошголох, шалгаж хүлээн авах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2022-01-04
Ангилал: | 67.060 Тариа буудай, буурцаг, тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт