MNS 6956 : 2021

Хар суль, сулхир. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хар суль ба сулхирыг хүнсэнд зориулан бэлтгэх, худалдаалах, шалгаж хүлээж авах, савлах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагад хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2022-01-04
Ангилал: | 67.060 Тариа буудай, буурцаг, тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт