MNS 6955 : 2021

Байгалийн эрдэст ус. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь ундны зориулалтаар савласан байгалийн эрдэст усыг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-12-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2022-01-04
Ангилал: | 67.160.20 Үл согтууруулах ундаа |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт