MNS GOST 7392 : 2021

Өндөр нягтралтай уулын чулуулгийг буталж гаргасан төмөр замын балластын давхаргад зориулсан дайрга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг нягтын хувьд үзүүлэлт өндөртэй уулын чулуулгийг бутлах замаар гаргаж авсан төмөр замын балластын давхаргад ашиглах дайрганд зориулан гаргасан болно.

Баталсан огноо: 2021-12-02 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-12-15
Ангилал: | 91.100.15 Эрдэс материал ба бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт