MNS 6937 : 2021

Монгол Банхар нохой. Ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь Монгол банхар үүлдрийн нохойны хэв шинжийг тодорхойлоход хамаарна

Баталсан огноо: 2021-11-17 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-25
Ангилал: | 65.020.30 Амьтны аж ахуй ба үржүүлэг |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт