MNS ISO 21995-1 : 2021

Автотээврийн хэрэгсэл – Зөвшөөрөгдөх хамгийн их масс нь 3.5 тонноос их автотээврийн хэрэгслийн тоормосны системийг турших – тоормосны хүч хэмжих өнхрүүлэгт төхөөрөмжөөр жишиг утгыг тодорхойлох, ашиглах

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандартыг үйлдвэрлэгчээс тогтоосон автотээврийн хэрэгслийн тоормосны жишиг утгыг тодорхойлж, түүнийг техникийн хяналтын үзлэг (ТХҮ) -ээр хийн дамжуулгатай тоормосны системийг шалгахад ашиглана.

Баталсан огноо: 2021-09-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-04
Ангилал: | 13.040.50 Тээврийн шатсан хийн бохирдол | 43.060.20 Даралт үүсгэх, агаар, шатсан хийг дамжуулах тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт