MNS 6934 : 2021

D4 125 маркийн Мотоцикл. Техникийн ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

1. 125-200см3 багтаамж бүхий хөдөлгүүртэй D4 125 маркийн мотоцикл (загварын тэмдэглэгээ 3:129) нь зохион бүтээгчийн MY BY 190017558.146-2014 техникийн нөхцөлөөр Монгол улсад угсарч нийтийн хэрэгцээнд ашиглах , хадгалах, тээвэрлэх, үйл ажиллагааг зохицуулахад хамаарна. 2. Энэхүү зааврыг монгол улсад мотоциклыг угсарч үйлдвэрлэх, бүртгэх, хяналт тавих, ашиглах, байгууллагын удирдлага, инженер техникийн ажилтнууд уг стандартын шаардлага хангасан мотоцикл үйлдвэрлэж, ашиглахад мөрдөж ажиллана.

Баталсан огноо: 2021-09-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-04
Ангилал: | 43.020 Авто замын тээврийн хэрэгслийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт