MNS ISO 8644 : 2021

Мотоцикл. Хайлшин обуд. Турших арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь хэвийн ачаалалтай нөхцөлд ашиглах мотоциклийн хайлшин обудны ажиллагааны найдвартай байдлыг тодорхойлох аргыг тодорхойлно. Энэхүү стандарт нь MNS ISO 3833:2010 стандартад заасан хоёр буюу гурван дугуйтай (шаахайтай) мотоциклийн обуданд хамаарна. Үүнд: - Нэг цул хийцийн хайлшин обуд; - Нийлмэл хийцийн хайлшин обуд.

Баталсан огноо: 2021-09-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-04
Ангилал: | 13.040.50 Тээврийн шатсан хийн бохирдол | 43.060.20 Даралт үүсгэх, агаар, шатсан хийг дамжуулах тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт