MNS ISO 11614 : 2021

Шахалтаар ноцоодог давших буцах хөдөлгөөнт дотоод шаталтын хөдөлгүүр-ажилласан хийн тунгалаг бусыг хэмжих болон гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг тодорхойлох багаж

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандартад дотоод шаталтын хөдөлгүүрээс ялгарах ажилласан хийн тунгалаг бус болон гэрэл шингээлтийн итгэлцүүрийг тодорхойлох багажид тавигдах ерөнхий шаардлага ба тэдгээрийг суурилуулахад тавигдах шаардлага зэргийг тодорхойлсон болно (автотээврийн хэрэгслээр хязгаарлахгүй). Эдгээр багажийг опасиметр гэж нэрлэнэ.

Баталсан огноо: 2021-09-20 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-11-04
Ангилал: | 13.040.50 Тээврийн шатсан хийн бохирдол | 43.060.20 Даралт үүсгэх, агаар, шатсан хийг дамжуулах тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт