MNS EN 12390-8 : 2021

Бетоны туршилт. 8-р хэсэг Даралттай усны нэвтрэх гүнийг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэхүү Европын стандарт нь усанд бэхжүүлсэн бетонд даралттай ус нэвтрэх гүнийг тодорхойлох туршилтын аргад хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-09-16 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-10-18
Ангилал: | 91.100.30 Бетон ба бетон бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт