MNS ETSI EN 301893 : 2021

5 ГГц-ийн радио давтамжийн зурваст ажиллах радио холбооны хэрэгсэл (RLAN). Үндсэн нөхцөл шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартад RLAN хэрэгсэл бүхий 5 ГГц–ийн утасгүй хандалтын систем (WAS)-ийн техникийн үзүүлэлт, хэмжилтийн аргыг тодорхойлсон болно. Мөн спектрийг бусад тоног төхөөрөмжтэй хамтран ашиглах байдлыг хялбар болгох үүднээс спектр хандалтын шаардлагыг тодорхойлсон.

Баталсан огноо: 2021-09-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-09-27
Ангилал: | 33.060 Радио холбоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт