MNS GOST 32844 : 2021

Авто замын чиглүүлэгч шон. Туршилтын арга.

Хамрах хүрээ

1.1 Энэхүү стандарт нь замын хөдөлгөөнд оролцогчдын харааны баримжаанд зориулсан авто зам болон замын байгууламжид суурилуулах чиглүүлэгч шонд хамаарах ба тэдгээрийн туршилтын аргыг тогтооно. 1.2 Авто замын чиг, далангийн ирмэг болон хөдөлгөөний зурвасыг тусгаарлах, чиглүүлэх зориулалтын хэрэгсэл.

Баталсан огноо: 2021-09-14 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-09-20
Ангилал: | 93.080.30 Авто замын тоног төхөөрөмж ба угсралт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт