MNS 6380 : 2013

Элэгний хавдрын тэжээгч судсыг бөглөх эмчилгээ “TACE for HCC”

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандартыг Монгол Улсын Эрүүл Мэндийн тухай хуулийн хүрээнд целиакоангиографийн шинжилгээ хийж, элэгний хавдрын тэжээгч судсыг бөглөх эмчилгээний тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2013-03-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2013-04-10
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт