MNS 6897 : 2021

Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн “Нефрос” сироп Техникийн шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь “Нефрос” сироп БИБ-ийг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний болон эмийн үйлдвэрт хамаарна.

Баталсан огноо: 2021-06-15 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2021-07-09
Ангилал: | 11.120.99 Эм зүйд хамаарах бусад стандарт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт